Rodzaj działalności Inne
Adres ul. Władysława Reymonta 16/5
43-100 TYCHY
Tychy
Adres e-mail masport@masport.eu
Numer telefonu 507023213
Data rejestracji 2008-03-31
Forma prawna Stowarzyszenie
Numer KRS / inny 302377
1. INICJOWANIE DZIAŁAŃ I WSPIERANIE INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU UPOWSZECHNIANIE ORAZ ROZWÓJ SZEROKO POJETEJ
KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI ORAZ TURYSTYKI.
2. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODOBNYMI
ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICA.
3. WSPIERANIE MŁODYCH I PERSPEKTYWICZNYCH SPORTOWCÓW POPRZEZ DZIAŁANIA SPONSORINGOWE I MARKETINGOWE ORAZ
SYSTEM STYPENDIÓW.
4 ORGANIZOWANIE AKCJI I POZYSKIWANIE SRODKÓW FINANSOWYCH UMOŻLIWIAJACYCH SZKOŁOM, ORGANIZACJOM
MŁODZIEŻOWYM,ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM ITP. NABYWANIE SPRZĘTU SPORTOWEGO I ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH.
5. PRACA NA RZECZ DOBREGO WIZERUNKU SPORTU W POLSCE.
6. PROPAGOWANIE IDEI AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ, ORAZ PODEJMOWANIE INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU INTEGROWANIE ŚRODOWISK
SPORTOWYCH W POLSCE I EUROPIE.
7. PROMOWANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH ,ORAZ FIRM I OSÓB
PRAWNYCH Z ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI.
8. DZIAŁANIE NA RZECZ EDUKACJI SPORTOWCÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH, ORAZ PODNOSZENIA ICH KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH.
9. ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH.
10.UDZIELANIE POMOCY SPORTOWCOM W CELU OSIĄGNIECIA PRZEZ NICH WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH.
11.WSPOŁUDZIAŁ W INICJOWANIU I KOORDYNACJI SPORTOWYCH AKCJI DZIECI I MŁODZIEŻY.
12.PRZEKAZYWANIE PRAW REKLAMOWYCH ORAZ TRANSMISJI ORGANIZOWANYCH IMPREZ.
13.WYDAWANIE GAZET I WYDAWNICTW O TEMATYCE SPORTOWEJ.
14.ORGANIZACJA SZKOLEŃ TRENERÓW, SĘDZIÓW DZIAŁACZY, SPIKERÓW, ORGANIZATORÓW IMPREZ SPORTOWYCH .
15.WSPIERANIE IMPREZ MŁODZIEŻOWYCH I SPOŁECZNYCH O CHARAKTERZE MASOWYM.
16.PROWADZENIE KLASYFIKACJI SPORTOWYCH.
17.ORGANIZACJA IMPREZ ZLECONYCH PRZEZ INNE ORGANIZACJE.
18.WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI OŚWIATOWYMI I ADMINISTRACYJNYMI.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×