Aktualności

Otwarty konkurs ofert na 2017

14.06.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: a. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, b. rewitalizacji, w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport

08.06.17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Pro Europa"

08.06.17

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury

05.06.17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - Tyskie Inicjatywy Kulturalne BIS 2017

Konsultacje

26.05.17

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" w Tychach przy ul. Batorego 57.

FIO - Śląskie Lokalnie 2017. Dotacje na rozwój młodych podmiotów

24.05.17

Cel konkursu: wzrost zaangażowania w życie publiczne obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych poprzez zwiększenie potencjału merytorycznego i/lub technicznego organizacji działających na obszarze województwa śląskiego.

Wyniki konsultacji

24.05.17

Wyniki konsultacji projektu Uchwały w sprawie: ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Konsultacje projektu uchwały

10.05.17

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu 10 maja b.r. konsultacji projektu Uchwały w sprawie: ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

27.04.17

Rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych.

KONKURS FIO LOKALNIE

25.04.17

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 19 maja 2017 r., godzina 23:59:00

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...