Aktualności

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

16.06.17

dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

16.06.17

dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach.

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

16.06.17

dla obszaru w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach.

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

16.06.17

dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach.

Otwarty konkurs ofert na 2017

14.06.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: a. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, b. rewitalizacji, w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport

08.06.17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Pro Europa"

08.06.17

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury

05.06.17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - Tyskie Inicjatywy Kulturalne BIS 2017

Konsultacje

26.05.17

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" w Tychach przy ul. Batorego 57.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...