Aktualności

Wyniki konsultacji

05.10.17

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

Spotkanie: konkurs w ramach poddziałania 7.3.1. Promocja samozatrudnienia

03.10.17

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w:

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów

03.10.17

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Tychy w 2018 r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

28.09.17

Informuje o rozpoczęciu w dniu 10 października 2017 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyniki konkursu

27.09.17

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. - "Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży propagującego zdrowy styl życia"

Spotkanie na Balbinie

22.09.17

"Czy organizacje umierają? - jak aktywizować członków organizacji i pozyskiwać nowych". Spotkanie odbędzie się 28 września br. godz. 10.00-12.00 w Tychach, ul. Barona 30, I piętro lok. 209.

Nabór do komisji konkursowej

22.09.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstwaicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wynienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Oferta złożona przez Fundacje For Animals z Tychów w trybie "małego grantu"

15.09.17

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Nabór do komisji konkursowej

14.09.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Dystrybucja żywności do osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

14.09.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...