Aktualności

Oferta złożona przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach.

11.09.17

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości.

Otwarty konkurs ofert na 2017

01.09.17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży propagującego zdrowy styl życia"

Wyniki konkursu

25.08.17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2017 - 2020 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy...

Konkurs ,,Senior z pasją”

24.08.17

Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje w Tychach aktywnych seniorów, którzy zarażają innych swoją pasją, lokalnych aktywistów, artystów, społeczników, grupy senioralne oraz instytucje i organizacje wspierające seniorów.

„MOC-NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”

07.08.17

czy chcecie jeszcze lepiej organizować pracę w stowarzyszeniu czy fundacji? Zastanawiacie się, co robić, by dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców Waszych działań i zainteresować nimi mieszkańców Tychów i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego? Wreszcie - brakuje Wam rąk do pracy?

Oferta złożona przez Fundację Internationaler Bund Polska

07.08.17

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości.

Ogloszenie o naborze do komisji konkursowej

31.07.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert

25.07.17

"Prowadzenie na terenie miasta Tychy w latach 2017 - 2020 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych."

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp

25.07.17

dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

Seminarium „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”

19.07.17

ROPS rozpoczyna rekrutację na seminarium podczas którego zostanie zaprezentowana następująca tematyka: Wyzwania we współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem, Wyzwania w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...