Akty prawne

Prawo ogólne


DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UWAGA: od 3 września 2016r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

STOWARZYSZENIA

FUNDACJE

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Poradnik - zbiórki publiczne

SPORT

IMPREZY MASOWE

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Załączniki

Prawo lokalne

Sprawozdania z programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 5a. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy.
Sprawozdania znajdują  w załącznikach poniżej.

WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU

UCHWAŁA NR IV/46/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy.

UCHWAŁA NR IV/47/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

OBIEKTY DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 34 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Tychy na prawach powiatu dla klubów sportowych z siedzibą na terenie miasta Tychy

Dokumenty w sprawie rozwoju sportu w mieście Tychy

Kontakt: Biuro MOSiR Tychy, al. Piłsudskiego 12 - III piętro, pok. 305, tel./fax: 32 661 16 88

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...