Aktualności

Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku, wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), którą chcesz wesprzeć, wypełnij PIT i zapłać podatek.Wykaz TYSKICH OPP uprawnionych do zbierania 1% za rok 2017 w załączeniu i poniżej

Wykaz sporządzony na podstawie strony

1. 0000009415 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W TYCHACH "PIĄTKA DZIECIOM"

2. 0000013377 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W TYCHACH

3. 0000015352 KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT

4. 0000032329 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 11 W TYCHACH "TREDECIMA"

5. 0000050510 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "BLIŻEJ NAS"

6. 0000065590 STOWARZYSZENIE "TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA"

7. 0000076897 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 30 W TYCHACH

8. 0000077314 TYSKI ZWIĄZEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

9. 0000122161 STOWARZYSZENIE SPORTOWE OKS JUWE TYCHY-JAROSZOWICE

10. 0000144240 STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "ZET" TYCHY

11. 0000180789 STOWARZYSZENIE SPORTOWE NOBEL SPORT

12. 0000207821 STOWARZYSZENIE NA RZECZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU "DAR SERCA"

13. 0000252544 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGRODNIK" W TYCHACH

14. 0000271451 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "W STRONĘ SŁOŃCA"

15. 0000279721 ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI "PAPROCANY"

16. 0000302337 TYSKI CHÓR MIESZANY PRESTO CANTABILE

17. 0000313803 PARAFIALNY UCZNIOWSKI KATOLICKI KLUB SPORTOWY "CHRZCICIEL" TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH - INTEGRACYJNYCH

18. 0000313924 FUNDACJA "RAZEM"

19. 0000321327 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH

20. 0000331449 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY "PRO EUROPA"

21. 0000331965 FUNDACJA "CICHA-NADZIEJA"

22. 0000335511 STOWARZYSZENIE "SZARAK POLSKI"

23. 0000442342 POLSKI KLUB EKOLOGICZNY - KOŁO W TYCHACH

24. 0000454216 FUNDACJA "BLIŻEJ SZCZĘŚCIA"

25. 0000531207 AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHY

26. 0000039927 SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I

27. 0000241956 ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH

28. 0000294460 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM" TYCHY

29. 0000324984 FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

30. 0000383275 TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA

 Działające oddziały/koła na terenie Tychów

0000291119 FUNDACJA CARITAS KATOWICE, cel szczegółowy: Ośrodek św. Faustyna w Tychach

0000231494 FUNDACJA INTERNATIONALER BUND POLSKA cel szczegółowy: Projekty dla seniorów w Tychach

0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYŻ, cel szczegółowy: Rejonowa Rada HDK Tychy

0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKcel szczegółowy: Koło Tychy

0000113420 ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ŚLĄSKI cel szczegółowy: Oddział Tychy

0000317277 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI cel szczegółowy: TPD Tychy

0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA cel szczegółowy: Hufiec Ziemi Tyskiej im. Wojska Polskiego

0000106108 ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCHcel szczegółowy: Koło Miejskie Tychy

 JAK PRZEKAZUJEMY?
 
KROK 1 Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. 
 
KROK 2 Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.


Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” - zostaną one przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy, a zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Składamy zeznanie podatkowe za dany rok do 30 kwietnia we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Pieniądze – 1% podatku należnego za 2017 r. – na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2018 r.

Z wyliczonej kwoty potrącane są koszty przelewu.

 

Organizacje, które są oddziałami, kołami na terenie Tychów, ale nie posiadają osobowości prawnej a Organizacja "główna" przekaże im 1% jeżeli będzie wskazany cel szczegółowy, proszone są o taką informację do dnia 12 stycznia 2018 roku, na adres mail ngo@umtychy.pl.

Organizacje, które do tego dnia nie prześlą informacji nie będą mogły ukazać się na zestawieniu (plakatach, ulotkach) przygotowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×