Aktualności

ogłoszenie o ponownym prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej.

Dokument na stronie oraz w załączeniu

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

 

kontakt w sprawie konsultacji

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
Urząd Miasta Tychy
43-100 Tychy, al. Niepodległości 49
(32) 776-37-06, katarzyna.okon@umtychy.pl

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×