Aktualności

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: a. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, b. rewitalizacji, w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ia.        Rodzaj zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Przestrzeń bez barier - działania aktywizujące na rzecz środowiska osób  niewidomych i niedowidzących w Tychach”.

Ib. Rodzaj zadania w zakresie rewitalizacji.

Organizacja „Dnia Sąsiada”

Treść ogłoszenia na stronie i w załączeniu

Termin realizacji zadań: od 20 lipca do 31 grudnia 2017 roku

 

Kompletną ofertę, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie złożyć ją osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511  lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:

- podpis elektroniczny,

- profil zaufany ePUAP

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 7 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu).

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w wersji papierowej lub w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE nie będzie objęta procedurą konkursową. Procedurą konkursową objęta również nie będzie oferta, która wpłynie po 07.07.2017 r.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×