Aktualności

Ogłoszenie o prowadzeniu drugich konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jaśkowickiej w Tychach

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 • od 11 lipca 2017 r. do 8 sierpnia 2017 r.

  Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowywania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

  • Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy,
   al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
   tel. (32) 776 37 01,
   adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

  Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

  Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

  Informacja o wynikach konsultacji:

  • Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 22 sierpnia 2017 r.
  Źródło

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×