Rodzaj działalności 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
32a) rewitalizacji
Adres ul. Zofii Nałkowskiej 19
43-100 TYCHY
Tychy
Adres e-mail stz@poczta.onet.pl
Numer telefonu 32/ 7205242
Data rejestracji 2001-11-29
Forma prawna Stowarzyszenie
Numer KRS / inny 65590
OPP Tak
Cele statutowe 1. PROWADZENIE NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROZUMIENIU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ OSÓB Z ICH OTOCZENIA, 2. PROFILAKTYKA, WYCHOWAWCZE KSZTAŁTOWANIA W SENSIE SPOŁECZNYM I INDYWIDUALNYM POZYTYWNYCH POSTAW MORALNYCH BEZ WZGLĘDU NA ORIENTACJE POLITYCZNĄ I RELIGIJNĄ, 3. ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNYCH USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM, KTÓRYCH CELEM JEST NABYCIE, PRZYWRÓCENIE LUB WZMOCNIENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, SAMODZIELNOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB LUB RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, OTOCZENIA TYCH OSÓB LUB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, W KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ, 4. POMOC I WSPARCIE OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×