Rodzaj działalności 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Adres UL. BUDOWLANYCH 43
43-100 TYCHY
Tychy
Data rejestracji 2014-01-17
Forma prawna Fundacja
Numer KRS / inny 494244
OPP Tak
Prowadzenie działalności gospodarczej Tak
Źródło wprowadzonych danych KRS
Cele statutowe CELEM FUNDACJI BEDZIE PROMOWANIE I REALIZOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W OBSZARZE PROMOCJI REGIONALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI, KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI. 1. W OBSZARZE PROMOCJI REGIONALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU CELEM FUNDACJI BĘDZIE: A/ PROPAGOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU MIASTA TYCHY, B/ TWORZENIE ORAZ WSPIERANIE PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ WSZELKICH DZIAŁAŃ I INICJATYW ZAKŁADAJĄCYCH ROZWÓJ MIASTA TYCHY, 2.W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA CELEM FUNDACJI BĘDZIE: A/ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA OSOBOM I INSTYTUCJOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, B/ WSPARCIE INICJATYW I KAMPANII EKOLOGICZNYCH ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, C/ WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH I MATERIALNYCH DLA WDRAŻANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA, 3.W OBSZARZE EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI CELEM FUNDACJI BĘDZIE: A/ WSPIERANIE INICJATYW KULTURALNYCH, NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, OŚWIATOWYCH I WYCHOWAWCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ GRUP SPOŁECZNIE ZAGROŻONYCH LUB WYKLUCZONYCH, B/ WSPIERANIE UTALENTOWANEJ MŁODZIEŻY POCHODZĄCEJ Z NIEZAMOŻNYCH RODZIN, C/ ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WRAZ Z PROWADZENIEM SZEROKO POJĘTEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, D/ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I SPORTU ORAZ EDUKACJI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ, JAK RÓWNIEŻ ROZWOJU SPORTOWEGO, E/ ORGANIZACJA I PROMOCJA WOLONTARIATU.
NIP 6462933060
REGON 24347304900000
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×