Rodzaj działalności 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Adres ul. Feliksa Konecznego 1
Tychy
Forma prawna Stowarzyszenie - Jednostka terenowa
Numer KRS / inny 317277
OPP Tak
Cele statutowe CELEM TOWARZYSTWA JEST TROSKA O JAKOŚĆ WARUNKÓW ŻYCIA DZIECKA, JEGO WIELOSTRONNY ROZWÓJ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, PODMIOTOWOŚĆ I GODNOŚĆ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) TWORZENIE SPOŁECZNEGO RUCHU NA RZECZ POMOCY DZIECIOM, 2) PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM ZDROWOTNYM I EKOLOGICZNYM: UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH, 3) OCHRONA DZIECI PRZED PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEMOCĄ, ZŁYM TRAKTOWANIEM, BEZPRAWNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY DZIECI, DYSKRYMINACJĄ I INNYMI FORMAMI WYKORZYSTANIA I KRZYWDZENIA ORAZ POMOC DZIECIOM - OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH I PRZESTĘPSTW, 4) UPOWSZECHNINANIE PRORODZINNEGO, ŚRODOWISKOWEGO MODELU OPIEKI, ZAPOBIEGANIE WYCHOWYWANIU SIĘ DZIECKA POZA RODZINĄ, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY POZARODZINNEJ (INSTYTUCJONALNEJ) OPIEKI NAD DZIECKIEM, ŁAGODZNIE SKUTKÓW UBÓSTWA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI, 5) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH, UPOWSZECHNIANIE SAMORZĄDNOŚCI, SAMOOBSŁUGI, SAMOPOMOCY I WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO DZIECI.
REGON 241074760
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×