Aktualności

Nabór do komisji konkursowej TIK 2019

28.02.19

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 2019.

Otwarty konkurs ofert nr 3/2019 - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

28.02.19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie: 1. ochrony i promocji zdrowia 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Konsultacje 1/2019

28.02.19

Tytuł projektu uchwały: Uchwała Nr .../.../… Rady Miasta Tychy z dnia … ... r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach

Oferta Polskiego Klubu Ekologicznego-Koło w Tychach pn. "Ratujmy pszczoły"

27.02.19

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od...

Otwarty konkurs ofert nr 2/2019 - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

26.02.19

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym rewitalizacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury

22.02.19

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „TYSKIE INICJATYWY KULTURALNE”.

Bezpłatne spotkanie dla NGO WARTO!

22.02.19

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące realizacji projektów finansowanych w ramach PROO - Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Nowe wzory od 1 marca

22.02.19

Po dniu 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych

Pół miliarda zł dla organizacji pozarządowych. Startuje nowy program

13.02.19

Ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO. To pierwszy tak nowoczesny i uniwersalny program dla organizacji pozarządowych.

Mały grant - "Sterylizacja, leczenie i dokarmianie kotów wolnożyjących"

08.02.19

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Zwierzętom" Kocimiętka" na realizację zadania publicznego pn. "Sterylizacja, leczenie i dokarmianie kotów wolnożyjących".

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×