Akty prawne

Prawo ogólne

 
  • DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • ROZPORZĄDZENIE

Nowe wzory Rozporządzeń dot. min. konkursów i malych grantów! strona

  • Wzory edytowalne
  • Rekomendacje w zakresie zastosowania nowegowzoruoferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznegow trybie otwartego konkursu ofert oraz ramowego wzoru umowy

 

  •  STARE WZORY: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


STOWARZYSZENIA


FUNDACJE


SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA


ZBIÓRKA PUBLICZNA


Poradnik - zbiórki publiczne

SPORT


IMPREZY MASOWE


PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Załączniki

  
SPRAWOZDANIA
Sprawozdania z programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 5a. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy.
Sprawozdania znajdują  się także w załącznikach poniżej.
 
 
INICJATYWA LOKALNA
 

 

KONSULTACJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Konsultacje prowadzone są na podstawie UCHWAŁY NR 0150/XLVI/1036/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

treść uchwały

 

WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU

Program Rozwoju sportu dla miasta Tychy na lata 2016-2020 - tutaj

UCHWAŁA NR IV/46/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy.

UCHWAŁA NR IV/47/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

OBIEKTY DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 34 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Tychy na prawach powiatu dla klubów sportowych z siedzibą na terenie miasta Tychy

Dokumenty w sprawie rozwoju sportu w mieście Tychy

Kontakt: Biuro MOSiR Tychy, al. Piłsudskiego 12 - III piętro, pok. 305, tel./fax: 32 661 16 88

 
 
REJESTR ORGANIZACJI PROWADZONY PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TYCHY
 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×