Aktualności

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2023 w zakresie: pomocy społecznej Zadanie: Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2018 – 2023 Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 54 osób w podeszłym wieku.

 

Kompletną ofertę należy złożyć osobiście (lub za pośrednictwem poczty) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Budowlanych 59 w Tychach, pok. 105 (Kancelaria), w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicz nego pn.: Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2018 – 2023 Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 54 osób w podeszłym wieku”

lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:

- podpis elektroniczny, 

- profil zaufany ePUAP

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,

w terminie do dnia 19.04.2018 r. do godz. 09:00 (decyduje data i godzina wpływu).

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU DOSTĘPNE W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK oraz na stronie

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×