Aktualności

Akademia Liderów Społecznych zaprasza kobiety i mężczyzn, którzy chcą aktywnie działać na rzecz zmian w swoim środowisku lokalnym, poprzez rozwijanie swojego potencjału i wzmocnienie kompetencji liderskich.

Fundacja Stajnia otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 na realizację projektu AKADEMIA LIDERÓW SPOŁECZNYCH.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2018 do listopada 2019 r. Trzy grupy uczestników wezmą udział w kilku miesięcznych cyklach warsztatów służących wzmocnieniu kompetencji liderskich.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych. Celem projektu jest przygotowanie kobiet i mężczyzn do bycia autentycznym liderem społecznym w środowisku lokalnym oraz promowanie partycypacji obywatelskiej i edukowanie w temacie rewitalizacji społecznej.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Projekt AKADEMIA LIDERÓW SPOŁECZNYCH składa się z 2 części:

I. ZACZYNAM ZMIANĘ OD SIEBIE

II. ZMIENIAM (LOKALNIE) ŚWIAT

I. ZACZYNAM ZMIANĘ OD SIEBIE:

1. część - Trening interpersonalny - daje wgląd w siebie w odniesieniu do relacji grupowych. Doświadczenie to jest konieczne dla liderów/ek współpracujących z grupami;

2. część - Cykl interaktywnych warsztatów liderskich: A/Komunikacja interpersonalna B/ Sztuka asertywności C/ Metoda projektu; planowanie akcji społecznej D/ Asertywość i negocjacje E/ Skuteczność osobista: Korzenie i skrzydła lidera F/ Autoprezentacja/ lider, liderka - inicjatorzy zmian społecznych G/ Partycypacja w rewitalizacji – metody włączania w procesy rewitalizacyjne; 3.część - Coaching / Punkt Wsparcia lidera/ki.

II. ZMIENIAM (LOKALNIE) ŚWIAT:

1. część - Akcje społeczne; 2. część - Konferencja 100 lat niepodległości, 100 lat obywatelskości. Historia, kultura i dziedzictwo partycypacji obywatelskiej w Polsce; 3. część - Seminarium Partycypacja obywatelska jako kluczowy czynnik sukcesu rewitalizacji społecznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn, którzy spełniają następujące kryteria:

• są mieszkańcami województwa śląskiego; • mają powyżej 18 roku życia; • pragną rozwinąć swój potencjał liderski, • są zainteresowani realizacją działań w swoim środowisku lokalnym; • deklarują udział w realizacji akcji społecznych w ramach projektu; • realizowali lub koordynowali projekty lub ciekawe inicjatywy społeczne w ostatnich pięciu latach;

Uczestnikom zapewniamy:

• materiały szkoleniowe; • ciepły, wegetariański posiłek i poczęstunek podczas treningu i warsztatów; • zaświadczenia potwierdzające kompetencje liderskie; • doświadczenie, która zmieni ich życie.

Warunkiem ukończenia Akademii Liderów Społecznych jest:

• udział w całym treningu interpersonalnym; • obecność w 80% zajęć; • zespołowe przeprowadzenie akcji społecznej; • zaangażowanie / udział w przygotowanie Seminarium oraz Konferencji.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

• zgłoszenia do projektu drogą mailową: wypełniony formularz zgłoszeniowy + aktualne CV.; • ocena formalna i merytoryczna ankiet; • rozmowa kwalifikacyjna.

* CV. powinno zawierać informacje: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych będzie Fundacja Stajnia."

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: tworczykolektyw@gmail.com

Terminy zgłoszeń: do grupy I zgłoszenia przyjmujemy do 13.07.2018 r.

Wyniki rekrutacji: osoby, które zakwalifikują się do grupy 1 zostaną poinformowane o o przyjęciu mailowo do 17.08.2018 r., Spotkania rekrutacyjne będą odbywać się w siedzibie GRUPY SATERNUS ul. Nowa 32, 41 – 500 Chorzów (lub we wskazanym innym miejscu).

Grupa 1 rozpoczyna Akademię 5 - dniowym treningiem interpersonalnym w terminie 29.08.18 – 02.09.2018 r., w godz.9:00 -17:00. Trening odbędzie się w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM przy ul. Panewnickiej 36/2 w Katowicach. Pozostałe zajęcia będą odbywać się w Pałacu Inspiracji (dawny Pałacu Donnersmarcków), ul. Fryderyka Chopina 13-17 w Siemianowicach Śląskich, w godz.9:00-16:00 w weekendy.

Fundacja Stajnia i Zespół Akademii Liderów Społecznych http://fundacjastajnia.pl/

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×