29 października 2010 13:22

Na sesji Rady Miasta Tychy, w dniu 28 października br, uchwalono wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od 1m2 powierzchni użytkowej w wysokości podstawowej dla budynków mieszkalnych i ich części w wysokości 0,67 zł., natomiast od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,05 zł.

Stawki kwotowe podatku od nieruchomości na 2011 r. wzrosną średnio o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2010r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, który w pierwszym półroczu 2010r. wyniósł 2,6%.
Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na niższym poziomie w stosunku do górnych granic stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu MF.

W uchwale zawarto także zwolnienie od podatku od nieruchomości, którym objęto:
1. Budynki, budowle i grunty pozostające we władaniu rad osiedli,
2. Budynki, budowle i grunty służące lecznictwu zamkniętemu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
3. Grunty zajęte pod część grzebalną cmentarzy.

Zwolnienia od podatku skutkować będą nie pobraniem do budżetu miasta kwoty około 290 tyś. złotych.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.