Aktualności

Dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach - etap II.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
26 marca 2019 r. – 24 kwietnia 2019 r.

ogłoszenie

Tytuł projektu uchwały:

Uchwała Nr .../.../… Rady Miasta Tychy z dnia … ... r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach - etap II.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. (32) 776 37 01,
adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

Organizacje pozarządowe biorą udział w konsultacjach poprzez zgłaszanie uwag i opinii odnośnie projektu.

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu.

Uwagi i opinie, powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedzib y, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×