Konsultacje z NGO

Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji przygotowania projektu Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.

Konsultacje przeprowadzane są w terminie od 10 czerwca do 30 września 2019 r. w formie:  

  • zgłaszania uwag w formie pisemnej i elektronicznej w trakcie trwania konsultacji. Pisma można złożyć w formie tradycyjnej -  do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_) lub poprzez niżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy.

  • dyżuru merytorycznego pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w godzinach pracy Urzędu do 31 lipca 2019r., w budynku Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49,
    (V piętro, pokój 508).

  • udostępnianie niezbędnej dokumentacji sprawy, w budynku Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, (V piętro, pokój 508), do 31 lipca 2019r.

  • protokołowanego otwartego spotkania 27 czerwca 2019r., przy ul. Barona 30 pokój 209 w godzinach 17.30 – 18.30

  • spotkań grupy roboczej ds. zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym ;

  • konsultacji z komórkami organizacyjnymi Miasta – realizatorami Programu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie razemtychy.p pod linkiem:

https://razemtychy.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje/276-zaproszenie-do-konsultacji-w-sprawie-przygotowania-projektu-programu-wspolpracy-miasta-tychy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2020

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – V piętro, pokój 508 , e-mail: tel. 32 776-35-08

 

Konsultacje 17/2019

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap IV

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Konsultacje 16/2019

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.

Oferty pracy w Fundacji

Poniżej wykaz ofert pracy w Fundacji Internationaler Bund Polska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×