Aktualności

Prezydent Miasta zaprasza mieszkańców do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków.

Konsultacje prowadzone będą od 11 czerwca 2019 r. - 24 lipca 2019 r.  w niżej wymienionych formach:

1.Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. w:

a)   Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu,

b)   na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 Czerwiec)

2. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. w Pasażu Kultury Andromeda, sala projekcyjna, o godzinie 16:00.

3. Do wyłożonego projektu planu możecie Państwo wnosić uwagi w terminie do dnia 24 lipca 2019 r., podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, a także adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można złożyć w formie:

a) tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

b) elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zebrane uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół projektowy i rozpatrzone przez Prezydenta Miasta w formie Zarządzenia.

Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 Czerwiec)

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki przez cały okres trwania wyłożenia. Odpowiedzą również na wszystkie Państwa pytania zadawane telefonicznie pod numerami: (32) 776-37-01, (32) 776-37-06.

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się na stronie razemtychy.pl pod linkiem:

https://razemtychy.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje/278-zaproszenie-do-konsultacji-w-sprawie-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-w-rejonie-ulic-cienistej-begonii-budowlanych-bpa-burschego-kard-hlonda-bocznej-sienkiewicza-baziowej-oraz-parku-niedzwiadkow

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×