Konkursy otwarte ofert

Konkurs MSWiA: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami

19.01.17

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami. Oferty należy składać do 6 lutego 2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert - sport

17.01.17

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert.

12.01.17

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Prowadzenie ośrodka „Kibice Razem”.

Sprostowanie do informacji o wynikach otwartego konkursu ofert na 2017 rok.

05.01.17

Sprostowanie do informacji o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku. w obszarze: a.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej...

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku.

04.01.17

w obszarze: a.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b.przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, c.ochrony i promocji zdrowia.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

02.01.17

Prezydent Miasta Tychy nabór ogłasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Projekty wspierające rozwój sportu-wyniki

21.12.16

Lista dotacji przyznanych na realizacje projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2017

Otwarty konkurs ofert „Kibice Razem”

20.12.16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wyniki Konkursu - nieodpłatna pomoc prawna

14.12.16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w mieście Tychy w trzech punktach nieodpłatnej...

Nabór do komisji konkursowej

14.12.16

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×