Konkursy otwarte ofert

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów

03.10.17

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Tychy w 2018 r.

Wyniki konkursu

27.09.17

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. - "Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży propagującego zdrowy styl życia"

Nabór do komisji konkursowej

22.09.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstwaicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wynienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Nabór do komisji konkursowej

14.09.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Dystrybucja żywności do osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

14.09.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Oferta złożona przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach.

11.09.17

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości.

Otwarty konkurs ofert na 2017

01.09.17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży propagującego zdrowy styl życia"

Wyniki konkursu

25.08.17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2017 - 2020 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy...

Ogloszenie o naborze do komisji konkursowej

31.07.17

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert

25.07.17

"Prowadzenie na terenie miasta Tychy w latach 2017 - 2020 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych."

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×